1. Kelas ICT Tayangan KDB , MS Powerpoint , Quiziz & STEM (Titisan Hujan)

Tarikh   : 05 September  2023
Tempat : PEDI FELDA Lakum
Masa    : 09.00 pg - 12.00 tgahari


Tujuan

Petugas membantu pelajar cara untuk mengunakan MS Office Powerpoint dan juga cara untuk membuat perbentangan
bagi meningkatkan keyakinan diri pelajar. Pelajar juga didedahkan dengan STEM , Menjalankan Eksperiment Titisan Hujan dapat meningkatkan ilmu sains kepada para pelajar.
Klik Gambar Disini

2. Google Image & Ms Word (Folio Tokoh Sejarah)

 

Tarikh   : 12 September  2023
Tempat : PEDI FELDA Lakum
Masa    : 09.00 pg - 12.00 tgahari

 

Tujuan

Petugas membantu pelajar membuat carian maklumat dan juga bahan - bahan berkaitan Tokoh Sejarah.
Klik Gambar Disini

 

3. Kelas KDB & STEM (Robotic Hand)

Tarikh   : 17 September  2023
Tempat : PEDi FELDA Lakum
Masa    : 09.00 pg - 12.00 tgahari


Tujuan

STEM adalah gabungan daripada Sains, Teknologi, Kejuruteraan (Engineering) dan Matematik. Maka Pendidikan STEM adalah Pendidikan yang berdasarkan 4 disiplin tersebut dengan mengintegrasikan dan mengaplikasikannya dalam konteks dunia sebenar. Perkara ini dapat memberi peluang kepada pelajar untuk merangsang minat mereka dan perasaan ingin tahu melalui aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan, mencabar dan bermakna. Para pelajar yang mengikuti STEM akan mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi, inovatif, celik teknologi dan mampu mereka cipta.
Semoga dengan adanya aktiviti ini para pelajar mendapat manfaat dan berkongsi ilmu dengan kawan-kawan yang lain di sekolah.

Klik Gambar Disini

4. Kelas KDB, STEM (Kincir Angin & Binaan Struktur Bangunan) & Quiziz Online

Tarikh   : 23 September  2023
Tempat : PEDI FELDA Lakum
Masa    : 09.00 pg - 12.00 tgahari

 
Tujuan

STEM adalah gabungan daripada Sains, Teknologi, Kejuruteraan (Engineering) dan Matematik. Maka Pendidikan STEM adalah Pendidikan yang berdasarkan 4 disiplin tersebut dengan mengintegrasikan dan mengaplikasikannya dalam konteks dunia sebenar. Perkara ini dapat memberi peluang kepada pelajar untuk merangsang minat mereka dan perasaan ingin tahu melalui aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan, mencabar dan bermakna. Para pelajar yang mengikuti STEM akan mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi, inovatif, celik teknologi dan mampu mereka cipta.

Semoga dengan adanya aktiviti ini para pelajar mendapat manfaat dan berkongsi ilmu dengan kawan-kawan yang lain di sekolah.
Klik Gambar Disini