Program Ibadah korban Peringkat Wilayah Mempaga yang julung-julung kali diadakan ini berlangsung meriah dengan kehadiran penduduk setempat . Program ini dijalankan dengan semangat gotong-royong. Lembu yang telah disembelih diagih-agihkan kepada mereka yang memerlukan dan bakinya kita turut mengadakan kenduri di pekarangan Masjid ini.Semoga Majlis sebegini akan diteruskan pada masa depan memandangkan banyak manfaat yang diperoleh daripadanya selain membantu umat Islam menyempurkan ibadah korban.

Tarikh  : 14 Ogos 2019(Rabu)

Masa    : 7.30 pg - 12.30 tghri

Tempat: Masjid AlHuda FELDA Lakum

Berikut adalah peranan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Rancangan (JKKR)

FELDA secara terperinci:

PERANAN JKKR FELDA LAKUM

Perancangan dan Pembangunan

v     Merancang dan melaksanakan projek pembangunan infrastruktur seperti jalan, bekalan air, elektrik, dan kemudahan awam lain.

v     Mengurus pembangunan ekonomi peneroka melalui program pertanian, perniagaan kecil, dan industri asas tani.

Keselamatan dan Pengawasan

v     Menyelaras langkah-langkah keselamatan di kawasan rancangan termasuk rondaan keselamatan, pencegahan jenayah, dan pengurusan kecemasan.

v     Menjalin kerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan polis untuk memastikan kawasan FELDA selamat.

Kesihatan dan Kebersihan

v     Mengurus dan memantau kebersihan persekitaran komuniti untuk memastikan keadaan yang sihat dan bersih.

v     Menganjurkan program kesihatan seperti pemeriksaan kesihatan berkala, kempen kesihatan, dan rawatan perubatan percuma atau berpatutan.

Pendidikan dan Latihan

v     Menyediakan program pendidikan dan latihan untuk peneroka dan keluarga mereka, termasuk kelas tambahan, bengkel kemahiran, dan latihan vokasional.

v     Membantu dalam penyediaan kemudahan pendidikan seperti perpustakaan, pusat pembelajaran, dan biasiswa untuk pelajar cemerlang.

Kebajikan dan Sosial

v     Menyediakan bantuan kebajikan kepada peneroka yang memerlukan, seperti bantuan kewangan, makanan, dan perubatan.

v     Mengurus dan menyelesaikan isu-isu sosial dalam komuniti seperti masalah keluarga, ketagihan, dan lain-lain.

Komunikasi dan Perhubungan

v     Menjadi penghubung antara peneroka dan pihak pengurusan FELDA serta pihak berkuasa lain.

v     Menyebarkan maklumat penting dan dasar-dasar baru kepada komuniti peneroka.

Aktiviti Kemasyarakatan dan Kebudayaan

v     Menganjurkan aktiviti kemasyarakatan seperti sukan, kebudayaan, dan sambutan perayaan untuk memperkukuh hubungan dalam komuniti.

v     Menggalakkan penyertaan aktif peneroka dalam aktiviti-aktiviti ini untuk membina semangat kesepaduan dan kerjasama.

 

Peranan JKKR FELDA adalah penting untuk memastikan kelangsungan dan kesejahteraan
komuniti peneroka FELDA, di samping membantu mencapai matlamat pembangunan nasional.

SENARAI NAMA KETUA BLOK JKKR 
FELDA LAKUM SESI 2024-2026

KETUA BLOK JKKR

BLOK 1

Hj Mohamad Paisal Bin Hj Kiple

BLOK 2

Ahmad Shahir Bin Abdullah

BLOK 3

Wan Rosli Bin Wan Ahmad

BLOK 4

Buestamam Bin Aziz

BLOK 5

Zaharulniruan Bin Ahmad

BLOK 6

Rohaidi Bin Abu Bakar

BLOK 7

Azlan Bin Ahmad

BLOK 8

Abdul Yahya Bin Abdullah

BLOK 9

Abdul Wahab Bin Supian

BLOK 10

Juridah Binti Abu Bakar

BLOK 11

Hamdan Bin Abd Aziz

BLOK 12

Md Isa Bin Che Amat

BLOK 13

Abd Jalil Bin Abd Rahman

BLOK 14 & 23

Zool Helmi Bin Abd Razak

BLOK 15

Roslan Bin Ramli

BLOK 16

Mohd Rafizan Bin Abdul Ali

BLOK 17

Johari Bin Mohd Janib

BLOK 18

M. Shahron Bin Shaffee

BLOK 19

Mustakim Bin Mustafar

BLOK 20

Mohamad Shukri Bin Daud

BLOK 21

Mohd Yusuf Bin Abdul Latif

BLOK 22

Tamai Bin Md Din