OBJEKTIF

Mewujudkan belia yang memiliki peribadi yang bersepadu dari segi rohaniah, akhliah dan jasmaniah,
bertanggungjawab, berdikari, bersemangat sukarelawan serta menjadi penggerak kepada kemajuan dan kemakmuran
bangsa, agama dan negara.

VISI

Mewujudkan belia yang mempunyai pelbagai pengetahuan, kemahiran dan mengamalkan nilai-nilai murni melalui
gaya hidup berkualiti serta menampilkan semangat kesukarelaan yang tinggi sebagai penyumbang utama
pembangunan sosial dan ekonomi negara.

MISI

Membina generasi belia yang berketerampilan dalam bidang kepimpinan, keusahawanan, kemahiran dan
pengurusan organisasi dengan memupuk nilai-nilai murni dan gaya hidup yang berkualiti selaras dengan
wawasan 2020.


CARTA ORGANISASI
AHLI JAWATAN KUASA PESATUAN BELIA FELDA LAKUM
BAGI SESI 2018 - 2020

JAWATAN

NAMA

Pengerusi :

Mohd Rohaizanizam Bin Mat Rodzi

Naib pengerusi I :

Rosnah Binti Ahmad

Naib pengerusi II :

Zete Nor Suhada Binti Ahmad Tajudin

Setiausaha         :

Nor Afiza Binti Abd Kader

Pen. Setiausaha         :

Nor Idayu Binti Ibrahim

Bendahari         :

Siti Zuraidah Binti Salleh

AJK

Nazirul Hafiz Bin Baharom

AJK

Mohd Zaki Bin Jusoh

AJK

Mohd Saidie Bin Miskam

AJK

Mohamad Saiful izhan Bin Abd Rahim

AJK

Ruslizam Bin Pa

AJK

Azhar Bin Mohamad Saharan

AJK

Siti Zawiyah Binti Ahmad

AJK

Isma Sariza Binti Mohamad Isa

Pemeriksa Kira-kira I :

Jamil Bin Ahmad

Pemeriksa Kira-kira II :

Suzilawati Binti Abd Kiram