KLIK DENGAN BIJAK & KELAS MS OFFICE WORD

Tarikh  : 9 OKTOBER 2017

Masa     : 9.00 am - 1.00 pm

Lokasi   : Sk Jenderak Selatan

Peserta  : 40 Orang

 

Tujuan

Kelas ini diadakan adalah bertujuan untuk memberi pendedahan tentang kesedaran penguunaan internet dengan lebih bijak,berhemah dan berwaspada. Disamping itu, turut diadakan kelasa ms office word untuk pelajar murid tahun enam sk felda jenderak selatan dan baru selelsai menjalani peperiksaaan UPSR.Kelebihan program ini pelajar dapat memahami dengan kegunaan internet dengan lebih berhemah disamping mereka dapat mengelak daripada terjebak dengan perkara-perkara negative.

Aktiviti

Aktiviti pertama yang dijalankan adalah taklimat berkenaan dengan KLIK DENGAN BIJAK dengan seliangan video-video menarik yang memberi pengajran kepada semua pelajar yang terlibat. Turut diselinga dengan kuiz-kuiz yang dapat membantu para pelajar untuk lebih memahami topik yang dibincangkan. Setelah itu diadakan kelas pembelajaran ms office word.Pelaksanaan aktiviti utama adalah taklimat di mana petugas memberi penerangan berkenaan dengan KDB, diselangi dengan kuiz. Mereka telah dipecahkan kepada beberapa kumpulan. Setelah itu, kelas ms office word, mereka diberi latihan yang dapat memberi mereka lebih pemahaman dengan kegunaan ms office word. Aktiviti sokongan yang dijalankan adalah latihan ms word. Dimana pelajar diminata untuk membuat biodata diri mereka. Pelajar perlu membuat latihan seperti menukar jenis dan saiz tulisan, memasukkan table dan gambar, membuat tulisan berwarna dan pelbagai lagi.

 

DASHBOARD (MY KOMUNITI) & KELAS MS OFFICE WORD

Tarikh  : 10 SEPTEMBER 2017

Masa     : 8.30 pm - 1.00 pm

Lokasi   : PI1M Felda Lakum

Peserta  : 66 Orang

 

Tujuan

Kelas ini diadakan adalah bertujuan untuk memberi pendedahan dan mempromosikan aplikasi dashboard  PI1M kepada komuniti setempat.Kelebihan program ini pengunjung dapat memuat turun aplikasi dashboard dan dapat mengetahui fungsi-fungsi dan kegunaan modul-modul yang terdapat di dalam aplikasi ini. Kelas ini juga dibuat bagi mendedahkan kepada para pelajar penggunaan Microsoft office word.

Aktiviti

Aktiviti pertama yang dijalankan adalah taklimat berkenaan dengan dashboard. Muat turun aplikasi dashboard, muat turun game durian runtuh dan kelas Microsoft office word.Pelaksanaan aktiviti utama adalah taklimat di mana petugas memberi penerangan berkenaan dengan aplikasi ini dengan menggunakan kemudahan yang terdapat di PI1M.petugas dibantu dengan bantuan laptop dan juga sharpboard. Aktiviti sokongan yang dijalankan adalah latihan ms word. Dimana pelajar diberi satu risalah berkenaan dengn KDB dan pelajar perlu membuat latihan seperti menukar jenis dan saiz tulisan, memasukkan table dan gambar, membuat tulisan berwarna dan pelbagai lagi

 

PROGRAM ADVOKASI KDB & ICT

 

Tarikh  : 16 Julai  2017

 

Masa     : 8.30 am - 1.00 pm

 

Lokasi   : PI1M Felda Lakum

 

Peserta  : 65 Orang

 

Tujuan

Program hari dashboard ini diadakan adalah bertujuan untuk memberi pendedahan dan mempromosikan aplikasi dashboard  PI1M kepada komuniti setempat. Program ini menerima kehadiran 60 orang pengunjung yang terdiri daripada pelbagai golongan. Bermula dari kanak-kanak tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, belia dewasa dan warga emas.

Aktiviti

Aktiviti pertama yang dijalankan adalah taklimat berkenaan dengan dashboard. Muat turun aplikasi dashboard, pemeriksaan kesihatan, photoshoot produk untuk my shop, pertandingan kuiz, teksa silang kata, menaip pantas dan juga cabutan bertuah.Kelebihan program ini pengunjung dapat memuat turun aplikasi dashboard dan dapat mengetahui fungsi-fungsi dan kegunaan modul-modul yang terdapat di dalam aplikasi ini.Pelaksanaan aktiviti utama adalah taklimat di mana petugas memberi penerangan berkenaan dengan aplikasi ini dengan menggunakan kemudahan yang terdapat di PI1M.

 

 

 

DASHBOARD (MY KOMUNITI) & KELAS MS OFFICE WORD

Tarikh  : 27 Ogos 2017

 

Masa     : 2.30 pm - 5.00 pm

 

Lokasi   : PI1M Felda Lakum

 

Peserta  : 6 Orang

 

Tujuan

Kelas ini diadakan adalah bertujuan untuk memberi pendedahan dan mempromosikan aplikasi dashboard  PI1M kepada komuniti setempat.Kelebihan program ini pengunjung dapat memuat turun aplikasi dashboard dan dapat mengetahui fungsi-fungsi dan kegunaan modul-modul yang terdapat di dalam aplikasi ini. Kelas ini juga dibuat bagi mendedahkan kepada para pelajar penggunaan Microsoft office word

 

Aktiviti

Aktiviti pertama yang dijalankan adalah taklimat berkenaan dengan dashboard. Muat turun aplikasi dashboard, muat turun game durian runtuh dan kelas Microsoft office word.Pelaksanaan aktiviti utama adalah taklimat di mana petugas memberi penerangan berkenaan dengan aplikasi ini dengan menggunakan kemudahan yang terdapat di PI1M.petugas dibantu dengan bantuan laptop dan juga sharpboard.Aktiviti sokongan yang dijalankan adalah latihan ms word. Dimana pelajar diberi satu risalah berkenaan dengn KDB dan pelajar perlu membuat latihan seperti menukar jenis dan saiz tulisan, memasukkan table dan gambar, membuat tulisan berwarna dan pelbagai lagi.